Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Jaksi Kft. A GDPR 13. cikkének megfelelően a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi:

A személyes adatainak kezelője, az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei:

Jaksi Kft.
Székhelye: 1203 Budapest, Kossuth L. u. 91.
Cégjegyzékszáma: 01-09-260923
Adószáma: 10804647-2-43
Képviselője: Sebők Gergő ügyvezető 
Tel.: +36-1-285-31-79

Adatkezelés nyilvántartási számra nem kötelezett, mivel web áruházat nem üzemeltet és hírlevelet nem szolgáltat. További elérhetőségeink a honlapunkon (www.jaksikft.hu) érhetők el. 

Az általunk kezelt személyes adatai:

A regisztrációval a következő személyes adatait kezeljük: név, cím, e-mail cím, amennyiben megadta: postai cím, telefonszám.

A személyes adatai tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy a NAV által előírt gépi számlaadás kritériumának megfeleljünk, illetve az ügyintézéssel felmerülő kapcsolattartás végett.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása: 

Üzleteinkben történő vásárlása alkalmával vagy az Ön megkeresése által honlapunkon vagy e-mail címünkön keresztül került a birtokunkba. Adatait a törvényeknek megfelelő módon kezeljük. 

A személyes adatainak címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

A honlapunkat és az e-maileinket kezelő illetve eladói munkakörben dolgozó munkatársaink. A személyes adatai tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai:
A személyes adatait csak addig kezeljük, amíg szeretne vásárlónk lenni, illetve szeretne velünk kapcsolatot tartani. A személyes adatait legkésőbb a hozzájárulása visszavonásáig kezeljük.

A hozzájárulás visszavonása:

Önnek joga van a hozzájárulás visszavonásához, ilyen esetben a hozzájárulás visszavonását követően, azonnal töröljük nyilvántartásunkból és a továbbiakban nem tartunk Önnel kapcsolatot.

A visszavonást megteheti személyesen üzleteinkben, illetve a honlapunkon (www.jaksikft.hu) vagy e-mailen (adatkezeles@jaksikft.hu) keresztül. 

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem érinti viszont a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelésünk jogszerűségét.

A személyes adataival kapcsolatos egyéb jogai:

Önnek joga van kérelmezni tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. 

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani. A felügyeleti hatóság elérhetőségei az alábbiak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Weboldal: http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 1 391-1400

Budapest, 2020. május 04.

                                                                  Jaksi Kft. üv. 

Üzleteink:

Szerelvényüzlet:
Budapest, XX. kerület Kossuth Lajos u. 91. 
Tel.:  +36-1-285-31-79

Vas- és radiátortelep:
Budapest, XX. kerület Jókai Mór u. 65-67. 
Tel.: +36-1-285-20-14